Top » Regulamin My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Uchwyty HR-autocomfort Uchwyty RAM-MOUNT Konsole KUDA-PHONEBASE Zegarki motocyklowe BIKE-WATCH
Dedicated holders
Universal holders
System GLOBAL
System FLEX
System STABILO
System BASIC
Dedicated holders
Universal holders
System BICYCLE
Mounts base
Mounts base (other)
Arms
Cradles base
Motorcycle cradles
Waterproof Cases
Motorcycle mount kits
ACCESSORIES
Hands-free car kits (Bluetooth)
UNI CarTalk Hands-free car kits
Active cradles
BURY - multiCradle
UNI Take&Talk - Cradles
Base Plates for Avtive Cr
BURY - accessories
Cables for AC-5120
BURY - TIME series
Phone-consoles
Navigation-consoles
Uchwyty na napoje
Car depot
Wieszaki na ubrania
Rozdzielacze 12/24 V
Car chargers
NAVI Accessories
Motorcycles watches
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Contact Us
Site Map
Price List
   
Regulamin  

I. Informacje ogólne

 1. Firma AMS Anna Stefaniak prowadzi sprzedaż towarów na stronie internetowej www.uchwyty-samochodowe.pl.
 2. Głównym celem prowadzonej sprzedaży jest dostarczanie towarów w możliwie najkrótszym czasie, z zachowaniem cen najbardziej korzystnych dla klienta.
 3. Sprzedającym i właścicielem sklepu internetowego jest: AMS Anna Stefaniak (zwana dalej AMS) z siedzibą w Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 B prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym 1097/05 prowadzonym przez Prezydenta miasta Zabrze.

II. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę serwisu: www.uchwyty-samochodowe.pl
 2. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Osoby prawne lub prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do podania w formularzu zamówienia numeru NIP.
 4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu sprecyzowanych towarów znajdujących się w asortymencie a następnie uzupełnieniu formularza zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w chwili składania zamówienia.
 7. Zamówienia można składać niezależnie od czasu i dnia.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 10. W przypadku zwrotu przesyłki (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) ponowne wysłanie towaru będzie możliwe po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar.

III. Formy i koszty dostawy

 1. Zamówione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem UPS. Koszt dostawy przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 13,50 zł lub 17,00 zł w przypadku przesyłki pobraniowej i doliczany jest do wartości zamówienia.
 2. Koszt przesyłki kurierskiej wysyłanej na adres firmowy wynosi 25 zł lub 30,50 zł w przypadku przesyłki pobraniowej. Koszt przesyłki kurierskiej wysyłanej na adres prywatny wynosi 25 zł lub 30,50 zł w przypadku przesyłki pobraniowej.
 3. Dopuszczamy także przesyłkę listową Poczty Polskiej dla dokumentów oraz bardzo małych i lekkich przedmiotów mieszczących się w kopercie listowej w cenie 11 zł

IV. Formy płatności, czas realizacji i dostawy

 1. Zamówienie jest realizowane w całości, to znaczy po skompletowaniu wszystkich jednorazowo zamówionych pozycji.
 2. Istnieje możliwość realizacji częściowej zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził kupujący (w czasie kontaktu telefonicznego/mailowego z firmą AMS).
 3. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez klienta do chwili wysłania paczki przez AMS – do 7 dni roboczych.
 4. W przypadku towarów, które w danej chwili nie są dostępne w ofercie AMS, klient informowany jest o ewentualnym terminie realizacji zamówienia poprzez pocztę elektroniczną. AMS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie z jej winy.
 5. Zapłatę za towar można przekazać przelewem bankowym na rachunek sklepu w Banku Inteligo: 50 1020 5558 1111 1591 8690 0074 lub za pośrednictwem płatności.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu zapłaty na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

V. Anulowanie zamówień

 1. Jeżeli przesyłka została już wysłana, Kupujący jest zobowiązany do jej odebrania.

VI. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r) klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.
  Zakupiony towar podlega zwrotowi do 14 dni od dnia zakupu.
 2. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT). AMS zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 5 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z paragonu/faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem. Zwracany towar klient odsyła na własny koszt.
 3. Jednocześnie informujemy, że AMS nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje

 1. Wszystkie towary zakupione w na stronach internetowych AMS objęte są gwarancją. W przypadku, gdy po otrzymaniu paczki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady techniczne, jakościowe, bądź uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy może zareklamować zakupiony towar i odesłać go zwykłą przesyłką pocztową w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 2. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Do reklamowanego towaru należy dołączyć również pismo określające powód reklamacji.
 3. AMS zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze na dowolne konto wskazane przez Kupującego, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Kupującego w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym AMS podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów pobrania.
 2. AMS nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie).
 3. AMS nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail Użytkownika bez jego wiedzy.
 4. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest paragon lub faktura VAT wystawiony(a) przez Sprzedającego i dostarczony(a) Kupującemu wraz z zamówionym towarem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
  - obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
  - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271)
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

IX. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. AMS gwarantuje Zamawiającym Ochronę Danych Osobowych zgodną z dyrektywą RODO. Dane Zamawiających wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.
 2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim. Jednak dane te muszą zostać przekazane innym podmioty uczestniczącym w realizacji zamówienia (takie jak Poczta Polska, InPost, Kurierzy, itp.)
 3. Dokonując zakupów w naszym sklepie internetowym zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia i potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zawartą w zakładce INFORMACJE -> POLITYKA RODO

X. Polityka cookie

 1. Sklep internetowy AMS wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu realizacji funkcji związanych z wykonywaniem zamówień przez Klientów.
 2. Technologia cookies w sklepie AMS nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach sklepu ani ich śledzenia. Pliki cookies stosowane w sklepie AMS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 3. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, które są wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 4. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 

Design by © Magic 2006 - 2013

Copyright © 2003 osCommerce